Ośrodek Kultury Gminy Kikół

 
Plac Kościuszki 7A
87-620 Kikoł
 
tel. 500 837 986