foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Plakat

Konkurs fotograficzny „Jesień z książką w tle” fot. OKGK

Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień z książką w tle”
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany przez jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kikole, przy ulicy Pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół, zwanej dalej organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie gminy Kikół. Konkurs rozpoczyna się 06 października 2022 i trwać będzie do 04 listopada 2022. Wyłonienie laureatów nastąpi 10 listopada 2021 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie portalu społecznościowym FB Biblioteka Ośrodek Kultury Gminy Kikół, na stronie www.okgkikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w placówce Biblioteki.
3. Uczestnikiem konkursu są uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych z terenie gminy Kikół. Przedmiotem konkursu jest wykonanie trzech zdjęcie, którego tematem przewodnim będzie książka lub czytanie z motywem jesiennym w tle.
4. Celem konkursu „Jesień z książką w tle” jest:
- zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek,
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Zgłoszenia do konkursu można dokonać w wersji papierowej w Bibliotece. Do formularza należy dołączyć zdjęcia (3 szt.) w formie plików JPG o wymiarze minimum 2500 pikseli / 3500 pikseli lub przesłać poczta tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół albo na nasz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Jesień z książką w tle”. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.
2. W konkursie nagrodzone zostaną prace wybrane przez komisję konkursową.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 listopada 2022 r.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2022 r. podczas Kikolskiego Biegu dla Niepodległej o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej OKGK oraz portalu społecznościowym biblioteka i OKGK, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

Menu Strony