foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Witacz Plakat

Konkurs „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Kikół” fot. OKGK

Wójt Gminy Kikół oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół
zapraszają sołectwa gminy Kikół do udziału w Konkursie na „Najpiękniejszy witacz dożynkowy”

REGULAMIN KONKURSU
„Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Kikół”

 

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Kikół”, zwanego dalej konkursem.
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest gmina Kikół oraz Ośrodek Kultury
  Gminy Kikół, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs ma zasięg gminny i jest organizowany raz w roku.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu gminy Kikół.
 7. Za przeprowadzenie i organizację konkursu, w imieniu Organizatora, odpowiada Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół.
 8. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl .
 • 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Wyłonienie najpiękniejszego witacza dożynkowego w gminie Kikół.
 2. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
 3. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w witacz dożynkowy.
 4. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
 5. Rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.
 6. Aktywizacja i integracja mieszkańców w czasie wykonywania witaczy.
 • 3 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu
 1. Uczestnikami konkursu są sołectwa, które zgłoszą się do konkursu.
 2. Spośród sołectw biorących udział w Konkursie laureatami zostaną te sołectwa, które otrzymają największą ilość punktów w wyniku dokonanej oceny.
 3. Sołectwo może zgłosić do Konkursu tylko jeden witacz dożynkowy
 4. Po wyłonieniu laureatów Konkursu, zwycięskie sołectwa otrzymają talon do wykorzystania na zakup nagrody rzeczowej mającej służyć sołectwu.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie:

1) prawidłowo wypełnionego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.,

2) podpisanej klauzuli informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 20 sierpnia 2021 roku:
 • osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół.
 1. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Każdy ww. dokument musi być podpisany przez sołtysa zgłaszanego sołectwa.
 3. Podstawowe materiały wykorzystane przy budowie witaczy muszą być związane ze świętem plonów (m.in. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty).
 4. Witacze dożynkowe wykonane powinny być na własny koszt oraz z wykorzystaniem własnych materiałów.
 5. Organizator wyklucza udział w kompozycji żywych zwierząt.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 4 Ocena zgłoszeń
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową. Skład Komisji jest jawny i będzie opublikowany na stronie internetowej www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez osobę powołującą.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny witaczy w przed dzień Dożynek Gminno-Parafialnych w Kikole, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r.
 3. Komisja dokona oceny wszystkich zgłoszonych witaczy poprzez odwiedzenie miejsc, w których znajdują się zgłoszone do konkursu witacze.
 4. O terminie oceny witaczy przez Komisję Konkursową dane sołectwo zostanie odpowiednio wcześniej poinformowane.
 5. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • 5 Kryteria oceny zgłoszeń
 1. Komisja Konkursowa oceniając witacze dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1) Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 pkt.

2) Różnorodność użytych do wykonania witacza podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.

3) Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 pkt.

4) Ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5 pkt.

 1. Komisja dokona wyboru najpiękniejszego witacza dożynkowego oraz przyzna odpowiednio I, II i III miejsce.
 2. Komisja może przyznać także wyróżnienia maksymalnie dwóm sołectwom.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 2. Prawo interpretowania Regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi Konkursu.
 3. Organizator może wykorzystać uzyskane w związku z Konkursem materiały do działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

Wieniec Plakat

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2021” fot. OKGK

Chcąc podtrzymać tradycje związane z dożynkami
Wójt Gminy Kikół oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół
zapraszają sołectwa gminy Kikół, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rolników oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach na
Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2021”

Organizator

 • Gmina Kikół
 • Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Cel konkursu

 • Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 • Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
 • Promocja wsi i integracja mieszkańców.
 • Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego atrybutu obchodów.
 • Promocja twórczych pomysłów poszczególnych sołectw i grup w Gminie Kikół.
 • Zainteresowanie młodego pokolenia doroczną obrzędowością związaną z dożynkami.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, stowarzyszenie, Koło Gospodyń Wiejskich, rolnicy oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą zaprezentować własny wieniec dożynkowy, a są z gminy Kikół.
 • Zadanie polega na przygotowaniu wieńca współczesnego lub tradycyjnego.
 • Podstawowe materiały muszą być związane ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.
 • Biorący udział w konkursie mogą zgłosić 1 wieniec z wybranej kategorii.
 • Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 20 sierpnia 2021r. karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Każdy wieniec musi posiadać tabliczkę informacyjną dotyczącą wykonawców (nazwa sołectwa, organizacji itp. ).
 • Komisja konkursowa dokona oceny wieńców w dniu 29 sierpnia 2021r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Kikole.

Kryteria oceny

Ocena wieńców:

Wieńce będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • wieniec tradycyjny
 • wieniec współczesny

- Wieniec tradycyjny powinien być w kształcie korony, spleciony z co najmniej trzech pałąków związanych u góry, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych.

- Wieniec współczesny (technika dowolna).

W obydwu kategoriach do wykonania wieńców należy użyć płodów ziemi (roślin, ziarna zbóż, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych oraz elementów podtrzymujących np. z drewna, tektury, metalu itp.).

 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora
 • Komisja oceniać będzie w dwóch kategoriach:

                   - Tradycyjny Wieniec Dożynkowy

                   - Współczesny Wieniec Dożynkowy

 • Za WIENIEC DOŻYNKOWY przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod nr tel. 500 837 986 oraz osobiście w Ośrodku Kultury Gminy Kikół.

Plakat 2 200721

Powiatowy Festiwal Smaków Regionalnych w Kikole

Gmina Kikół oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół organizują „Powiatowy Festiwal Smaków Regionalnych w Kikole”, który odbędzie się 28 lipca 2021 r. nad Jeziorem Kikolskim. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Lipnowski.

Festiwal to niepowtarzalna okazja do podtrzymywania regionalnych tradycji. Ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Dzięki takim imprezom jak ten festiwal łatwiej jest promować bogactwo i różnorodność lokalnych tradycji, a także pogłębiać wiedzę o danym regionie. Festiwal odbędzie się 28 lipca 2021 r., z finałem na terenie Ścieżki Edukacyjnej nad Jeziorem Kikolskim, gdzie zostaną wyłonieni laureaci na szczeblu powiatowym.

Uczestnikami Festiwalu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

.

Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia z terenu Powiatu Lipnowskiego przygotują i zaprezentują potrawy, które będą oceniane przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach: potrawa regionalna, deser, prezentacja stoiska.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 20 lipca 2021r. karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Ośrodka Kultury Gminy Kikół , Pl. Kościuszki 7a, 87-620 Kikół.

Plakaty kikół sportowy

Weekend sportowy w Kikole fot. OKGK

Wójt Gminy Kikół oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół zapraszają na Sportowy weekend w Kikole w ramach tego  wydarzenia odbędzie się:
23.07.2021 r. - Kikolska Liga Orlika ⚽️
24.07.2021 r. - Turniej piłki siatkowej plażowej 🏐🤽‍♀️
- Zabawy z animatorem, gry, konkursy z nagrodami🤩
25.07.2021. - Turniej aut wyścigowych ENERGOROWR 🚴‍♀️
- VI Bieg Kikolski na dystansie 300 m, 1200 m, 5000 m.
- Rozstrzygniecie Konkursu Ekologicznego EKO-STRÓJ
i wiele, wiele innych atrakcji 😀 ZAPRASZAMY !!!

22062021

"Mój przyjaciel z dalekiego świata" fot. OKGK

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel z dalekiego świata". Od 21 czerwca do 30 czerwca 2021 r. czekamy na prace wykonane przez dzieci
w wieku 6-12 lat.
Chcemy, aby młodzi artyści pokazali nam, jak wyobrażają sobie spotkanie
z przyjacielem z innego kraju.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba plakatowa, tempera, akryl), rysunkowej (ołówek, pastel, kredka, sepia, węgiel, tusz), lub mieszanej (łączenie wyżej wymienionych technik, kolaż), w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm). Jury oceni nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę następujące kryteria: jasność przekazu wizualnego, pomysłowość i kreatywność oraz estetykę wykonania.

Prace można dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole przy ul. Plac Kościuszki 7A w dni powszednie w godzinach od 8.00-15.00. Laureatów konkursu poznamy 1 lipca 2021 r. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnica Kopernikańska w Toruniu, które wezmą udział w konkursie Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 

Więcej informacji w Regulaminie konkursu

Menu Strony