foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bezpłatne badanie wzroku 26 lutego 2021 r. parking przy Urzędzie Gminy Kikół godz. 11.30 - 13.00. Zapisy telefoniczne tel. 690070902

kikół

bezpłatne badanie wzroku 26 lutego parking przy Urzędzie Gminy Kikół godz. 11.30 - 13.00

fot. nadesłane

Plakat 2

Zimowy Konkurs Fotograficzny
„ZIMA W GMINIE KIKÓŁ”

fot. OKGK

Regulamin
Zimowy Konkurs Fotograficzny
„ZIMA W GMINIE KIKÓŁ”


I. Tematyka konkursu: zima na terenie Gminy Kikół (zimowy krajobraz, architektura zimą, zimowe portrety).
II. Organizatorzy: Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Gmina Kikół
III. Celem konkursu jest:
1. uwiecznienie na fotografii piękna naszego regionu,
2. propagowanie pasji fotografowania,
3. prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

IV. Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Kikół i rozstrzygnięty będzie bez kategorii wiekowej.
2. Czas trwania konkursu - 01.02.2021r.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych przedstawiających krajobraz zimy (bez wizerunku osób).
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy
- zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby
- nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.
6. Format prac: JPG.
7. W nazwie pliku JPG każdej pracy należy umieścić dane:
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania autora i ewentualnie tytuł pracy, opisanie miejsca gdzie zostało wykonane zdjęcie.
8. Prace konkursowe wysyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z kartą zgłoszeń.
9. Termin składania prac upływa 01.02.2021 r.
10. Prace konkursowe będą eksponowane na stronie Ośrodka Kultury Gminy Kikół oraz Gminy Kikół.

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 08.02.2021 r.(na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Kikół oraz Gminy Kikół).
3. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować telefonicznie pod numer: 500 837 986 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Kikół od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.okgkkikol.pl na stronie oraz w siedzibie organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Plakat Kubuś FB

na plakacie informacje o konkursie  fot. Biblioteka Kikół

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. „KARTKA URODZINOWA DLA KUBUSIA PUCHATKA ”

 Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole

Cele konkursu:

 • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 • Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
 • Kształtowanie wrażliwości dzieci
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 0-3 uczęszczających do naszych przedszkoli i szkół z terenu gminy Kikół.
 2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę dowolną techniką plastyczną w formacie A4.
 3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 6. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii przedszkole oraz klasy 0-3.  
 7. Prace konkursowe należy składać w terminie  do 15 stycznia 2021 r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kikole.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi dnia 18 stycznia 2021 r.
 9. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych – oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 stycznia 2021 r. O wręczeniu nagród poinformujemy opiekunów osobiście.
 • Prace laureatów będą prezentowane na stronie Gminy oraz Ośrodka Kultury Gminy Kikół, oraz na portalu społecznościowym FB Biblioteki.  
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym

Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka”

Imię Nazwisko autora pracy

 

Wiek autora

 

Szkoła/ klasa

 

Tytuł pracy

Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka

Nazwisko Imię opiekuna

Telefon kontaktowy

e-mail

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kikole.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781)

...........................................................                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                                                                                                 

..............................................................

                    Miejscowość, data

 
 
 
 

konkurs koledy 2020 llllll

Konkurs Kolęd i Pastorałek fot. UG Kikół
 

Za nami pierwszy Konkurs Kolęd i Pastorałek on-line w Kikole.Jest nam niezmiernie miło, że pomimo sposobu przeprowadzenia konkursu zgłosiło się tak wielu uczestników, by móc zaprezentować swój talent do śpiewania, ale także przypomnieć nam najpiękniejsze kolędy, jakie śpiewane są podczas Świąt Bożego Narodzenia. Gratulujemy odwagi i dziękujemy za poświęcony czas.
Nie było łatwo podjąć decyzję co do wyboru najlepiej zaśpiewanej kolędy, każdy z uczestników pięknie wykonał przygotowany utwór. Jednak musieliśmy podjąć decyzję i wyłonić najlepszych wśród najlepszych.
W kategorii wiekowej od 3 do 6 lat Komisja postanowiła, że nagrodzeni zostają wszyscy uczestnicy. Jednogłośnie postanowiono, że Kornelia Sybilska, Julia Cachnij oraz Joanna Lisiecka zajmują pierwsze miejsce. Natomiast Weronika Lewandowska otrzyma dyplom i upominek za chęć udział w konkursie.
W kategorii dzieci od 7 do 10 lat postanowiono, że pierwsze miejsce zajmuję Kacper Lisiecki, który wykonał kolędę Przybieżeli do Betlejem Pasterze, grając na Ksylofonie. Pozostali uczestnicy Gabriela Wachowska, Zuzanna Słumska, Seweryn Lewandowski oraz Łukasz Siedlecki wyśpiewali sobie drugie miejsce na podium.
W kategorii 10 do 15 lat Komisja przyznała następujące miejsca: Pierwsze miejsce Wiktor Krakowski natomiast drugie miejsce przypadło Fabianowi Znanieckiemu.
Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcą. Na naszych laureatów czekają nagrody rzeczowe. Z uwagi na panują pandemię, nagrody zostaną wręczone w ustalonym terminie z organizatorem Konkursu.
Jeszcze raz gratulujemy naszym uzdolnionym wokalistą, życzymy Wam oraz Waszym rodzinom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni wasze serca spokojem i radością.

Menu Strony