foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Plakat Festiwal

Festiwal Smaków Tradycyjnych Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna” - plakat fot. OKGK

Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna” są Ośrodek Kultury Gminy Kikół i Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pod patronatem Wójta Gminy Kikół oraz Rada Gminy Kikół.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i ciast wigilijnych, aranżacja stołu wigilijnego oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Potrawy powinny odzwierciedlać charakter i kulturę związaną z tradycją bożonarodzeniową oraz zakorzenione w domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne. Ponadto jednym z głównych celów jest popularyzacja potraw regionalnych, promowanie produktów lokalnych, integrowanie mieszkańców poprzez wspólne spotkanie kulinarne, promowanie walorów gminy. Konkurs ma na celu rozwijać oraz wspierać zasoby ludzkie na rzecz rozwoju lokalnego, a także integrować i aktywizować społeczność lokalną.
Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu będą koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby seniorów, organizacje pozarządowe oraz przedstawicie sołectw z terenu gminy Kikół.
Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie jej do organizatora do 05 grudnia 2022 r., Ośrodka Kultury Gminy Kikół Pl. Kościuszki 7a, 87-620 Kikół.
2. W konkursie uczestnicy przygotowują:
➢ dwie tradycyjne potrawy wigilijne,
➢ ciasto
➢ aranżację stołu.
3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani w dniu Festiwalu przygotować gotowe potrawy w ilości co najmniej 30 porcji.
Zasady konkursu :
1. Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Ciełuchowie.
2. Organizator ( w zależności od ilości zgłoszeń) przygotowuje dla każdego uczestnika stolik na którym uczestnik zaprezentuje wybraną przez siebie potrawę i ciasto wraz z aranżacją stołu.
3. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego.
4. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej.
Ocena potraw:
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OKGK.
2. Ocena zostanie dokonana według kryteriów podanych na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Nagrody:
W wyniku oceny zostaną przyznane pierwsze, drugi i trzecie miejsce, które zostaną nagrodzone nagrodami głównymi oraz jedno wyróżnienie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Postanowienia Końcowe:
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
publikację zdjęć zwycięskich potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną
podane do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy.
4. Wszelkich informacji udziela organizator OKGK pod numerem telefonu 54 289 46 70 wew. 25 lub 500 837 986.

 

 
 

Plakat Dobry

IV KIKOLSKI BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ fot. OKGK

Regulamin
IV KIKOLSKIEGO BIEGU
DLA NIEPODLEGŁEJ
ORGANIZATOR


1. Organizatorem „IV KIKOLSKIEGO BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ”, zwanego dalej Biegiem, jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
2. Dane teleadresowe organizatora: Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87 – 620 Kikół, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.okgkikol.pl, tel.: 500 - 837 - 986.
3. Wszystkie informacje dotyczące biegu, trasa biegu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.okgkikol.pl , www.kikol.pl , www.facebok.com/okgkikol, www.facebook.com/gminakikol
PARTNERZY
Gmina Kikół, Wójt Gminy Kikół oraz Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Toruniu
I. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Uczczenie 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
4. Promocja Gminy Kikół.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 r. od godz. 16.15
2. Długość trasy: 1918 m.
3. START: wyznaczony punkt przy Urzędzie Gminy w Kikole .
4. Trasa przebiegać będzie ulicami Kikoła - Start na Skwerku Pl. Kościuszki – ul. Zboińskiego – skręt na ul. Nową – ul. Janusza z Kikoła – ul. Wschodnia – ul. Zboińskiego – ul. Nowa – ul. Kasztelańska – ul. Targowa – Pl. Kościuszki Skwerek (Meta).
III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 20 minut od strzału startera.
2. Bieg odbędzie się w dwóch turach
I – start godz. 16.15 – grupa od 9 do 14 roku życia
II – start godz. 16.35 – grupa od 15 roku życia
3. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
IV. PUNKTY KONTROLNE
1. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu prawo startu mają:
Osoby od 9. roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zezwalającej na udział w biegu.
2. Limit zawodników biorących udział w biegu jest ograniczony i wynosi 120 zawodników.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 500 - 837 - 986 oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w biurze zawodów czynnym na godzinę przed startem Biegu. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego w namiocie organizatora Biegu otwartego na godzinę przed startem w dniu imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w namiocie nad brzegiem jeziora w Kikole w dniu zawodów. Biuro będzie czynne na godzinę przed startem.
8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający numer startowy do przyklejenia lub przypięcia na przedniej części koszulki.
9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
VI. KLASYFIKACJE
1. W biegach prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja wiekowa 9 – 14 lat, start godz. 16.15
b. Klasyfikacja wiekowa od 15 lat, start godz. 16.35
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą od momentu sygnału startu do przekroczenia linii mety.
VII. NAGRODY
1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal „IV Kikolskiego Biegu dla Niepodległej”.
2. Zwycięzcy klasyfikacji Biegu za zajęcie miejsc I-III otrzymają nagrody oraz dyplomy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
VIII. OPŁATY
Start (udział) w „IV KIKOLSKIM BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ” jest bezpłatny.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w biurze zawodów w ciągu 15 minut od zakończenia biegu.
6. Organizator dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia (OC deliktowa i OC kontraktowa). Warunki odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa Kodeks Cywilny. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, z tytułu choroby, w tym skutków choroby przewlekłej. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki, odniesione obrażenia, poniesioną śmierć lub poniesienie jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Decyzje lekarza lub ratownika medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl.
14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
X. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 1191 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Kultury Gminy Kikół jest możliwy pod numerem tel. 500 – 837 - 986, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym formularzem dotyczącym udziału w IV Kikolskim Biegu dla Niepodległej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzeni a o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie:
- Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

 
 

 

 

debata

DEBATA SPOŁECZNA Organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie fot. nadesłane

DEBATA SPOŁECZNA

 

Organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie

 

"BEZPIECZEŃSTWO NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO"

      Bezpieczny pieszy!

     Bezpieczny rowerzysta!

Kierujący hulajnogą elektryczną

Urządzenia transportu osobistego

 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Program „Dzielnicowy bliżej nas”

Aplikacja „Moja Komenda”

Data :   27 października 2022r. ,godz. 17:00

Miejsce :  Świetlica Wiejska w Kikole

  1.       Targowa 1A

Plakat

Konkurs fotograficzny „Jesień z książką w tle” fot. OKGK

Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień z książką w tle”
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany przez jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kikole, przy ulicy Pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół, zwanej dalej organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie gminy Kikół. Konkurs rozpoczyna się 06 października 2022 i trwać będzie do 04 listopada 2022. Wyłonienie laureatów nastąpi 10 listopada 2021 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie portalu społecznościowym FB Biblioteka Ośrodek Kultury Gminy Kikół, na stronie www.okgkikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w placówce Biblioteki.
3. Uczestnikiem konkursu są uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych z terenie gminy Kikół. Przedmiotem konkursu jest wykonanie trzech zdjęcie, którego tematem przewodnim będzie książka lub czytanie z motywem jesiennym w tle.
4. Celem konkursu „Jesień z książką w tle” jest:
- zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek,
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Zgłoszenia do konkursu można dokonać w wersji papierowej w Bibliotece. Do formularza należy dołączyć zdjęcia (3 szt.) w formie plików JPG o wymiarze minimum 2500 pikseli / 3500 pikseli lub przesłać poczta tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół albo na nasz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Jesień z książką w tle”. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.
2. W konkursie nagrodzone zostaną prace wybrane przez komisję konkursową.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 listopada 2022 r.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2022 r. podczas Kikolskiego Biegu dla Niepodległej o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej OKGK oraz portalu społecznościowym biblioteka i OKGK, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

Menu Strony